Het aanbod van Nova

Bij Nova werken experts en professionals. Met de begeleiding, coaching en/of behandeling op maat en in het tempo dat bij hen past, helpen wij kinderen en jongeren op weg naar hun eigen ontwikkeling en zelfstandigheid. Nova biedt zorg op maat, inventariseert wat er nodig is en welke hulp het beste aansluit. Door inzet van de juiste combinatie van begeleiders en therapeuten, methoden en middelen worden vaardigheden bijgebracht welke leiden tot een positieve ontwikkeling.

Zorg op maat

Dagopvang / behandeling

De dagopvang / behandeling van nova is vijf dagen per week van 8.30 uur tot 15.30 uur open.

Lees meer ►

Naschoolse opvang

Bij de naschoolse behandeling wordt extra aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de kinderen.

Lees meer ►

Ambulant

Nova heeft een specialistisch ambulant team dat de kinderen buiten Nova begeleidt, coacht en/of behandelt.

Lees meer ►

Psycho-educatie

Psycho-educatie kan zowel aan ouders gegeven worden als aan kinderen en jongeren met de leeftijd 5 t/m 18 jaar.

Lees meer ►

Trainingen

Via fysieke oefeningen worden sociale-communicatie en zelfverdediging aangeleerd

Lees meer ►

Coaching

Coaching op een positieve- en oplossingsgerichte manier vanuit de belangrijkste talenten.

Lees meer ►

Therapie &
behandeling

Psychomotorische therapie wordt
aanboden voor kinderen die bijvoorbeeld
vastlopen in hun ontwikkeling.

Lees meer ►

Onderzoek &
diagnostiek

Bij vermoedens van een probleem, beperking of achterstand kan er onderzoek worden verricht.

Lees meer ►

Ouderbegeleiding &
opvoedondersteuning

Er kan ondersteuning, training, coaching en advies worden geven aan betrokkenen met opvoedingsvragen.

Lees meer ►

Psychomotorische coaching

Kinderen die emotioneel uit balans zijn, zijn fysiek vaak ook uit balans. Door middel van beweging brengen we een kind weer in balans.

Lees meer ►

Reflexintegratie
therapie

De reflexen komen op, zijn actief en integreren. De bedoeling is dat een onbewuste reactie een bewust bewegingspatroon wordt.

Lees meer ►

Ontwikkelings-
begeleiding


Ontwikkelingsbegeleiding gaat over het in kaart brengen van de interesses en mogelijkheden van een kind en advisering

Lees meer ►

NEEM CONTACT OP ►