Thuisbegeleiding 

Nova heeft een specialistisch ambulant team dat de kinderen buiten Nova begeleidt, coacht en/of behandelt. Individuele begeleiding kan in de thuissituatie maar ook op locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld op school, een peuterspeelzaal of bij andere instanties. Op deze manier kan de begeleiding integreren in een opvang of onderwijs. De ambulante begeleiding kan kindgericht zijn met als doel het aanleren van vaardigheden, of oudergericht zijn met als doel ondersteunen en adviseren. Ook kan de begeleiding gericht zijn op andere betrokkenen, zoals andere familieleden of een leerkracht. De ambulante begeleider werkt goed samen met de betrokkenen zodat er op één lijn gewerkt, zodat voor iedereen alles helder is en er optimaal samengewerkt kan worden. Er wordt samen een zorgplan opgesteld met concrete doelen. De ambulante hulpverleners zetten verschillende tools in om zo goed mogelijk te begeleiden, coachen, ondersteunen en adviseren.

Kindercoaching, coaching, training en behandeling

Nova heeft een ambulant pedagogisch team die de kinderen en jongeren ook buiten Nova kunnen begeleiden en/of behandelen. Dit kan zowel kindgericht zijn, als systeem/oudergericht. De pedagogisch ambulant begeleider werkt goed samen met de ouders/verzorgers en de begeleiders van de groep zodat er op één lijn gewerkt, zodat voor alle betrokkenen alles helder is en er optimaal samengewerkt kan worden. Er wordt samen een plan opgesteld met concrete doelen. Er wordt gewerkt met coaching op maat.

Externe individuele begeleiding

Naast thuisbegeleiding kan de ambulante begeleiding ook in peuterspeelzalen, crèches en scholen worden ingezet. Op deze manier kan de begeleiding integreren in een opvang of onderwijs. De ambulante begeleiders zetten verschillende tools in om zo goed mogelijk te begeleiden, coachen, ondersteunen en adviseren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van observaties, video opnamen, gesprekken met betrokkenen en het geven van training.