Privacyreglement en Klachtenbeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt het opstellen van privacy beleid verplicht. Alle medewerkers houden zich aan de afspraken rond geheimhouding van privacygevoelige informatie. Nova zal twee keer per jaar het privacy beleid controleren en evalueren of alles volgens protocol verloopt. Het reglement regelt conform de AVG:

  • het doel en de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten;
  • het recht van cliënten op inzage in, afschrift en correctie van hun persoonsgegevens;
  • de verstrekking van gegevens aan anderen dan de cliënt (geheimhouding);
  • de bewaar- en vernietigingstermijnen voor persoonsgegevens van cliënten;
  • handeling bij datalekken;
  • bezwaarmogelijkheden.

Wilt u hier meer over lezen: download dan ons Privacyreglement.

Klachtenbeleid 

Tips, klachten of vragen? Als u ontevreden bent over Nova Kind-Jeugdcentrum, is de eerste stap om dit met ons te bespreken. Je kunt ons bellen op 020-358 5698 of mailen naar info@novacentrum.nl. Wanneer dit het gesprek niet tot een oplossing leidt, kunt u een tip of klacht indienen bij de klachtencommissie. Het formulier kunt u sturen naar klachtenentips@novacentrum.nl. In het klachtenbeleid staat wat u kunt doen als u niet tevreden bent, wie u kan helpen bij het melden van een klacht en hoe het proces verloopt als u een klacht heeft ingediend. Als u daar hulp bij nodig heeft, kunt u daar zelf iemand voor uitkiezen. Dit kan iemand zijn van Nova, een vertrouwenspersoon of via Klachtenportaal Zorg. Voor vragen over de klachtencommissie kunt u contact opnemen via klachtenentips@novacentrum.nl.