De missie van Nova

‘Samen doelgericht naar de toekomst kijken’

Nova draagt zorg voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun omgeving. Het doel is de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een sfeer van warmte, positiviteit en veiligheid. Nova biedt zorg op maat, inventariseert in wat nodig is en biedt welke hulp het beste aansluit in de vorm van begeleiding, coaching en behandeling.

Nova kijkt naar de mogelijkheden en niet naar de belemmeringen. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind/de jongere optimaal te stimuleren. Begrip, rust, veiligheid, structuur en inzicht hebben in de problematiek zijn hierbij belangrijke speerpunten. Nova heeft als uitgangspunt om zelfredzaamheid en autonomie van kinderen en jongeren te bevorderen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk leren functioneren. 

De visie van Nova

‘Iedereen heeft de mogelijkheid om zich te ontwikkelen’

Nova staat volledig achter de visie dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen. Het hebben van een achterstand, probleem of beperking beïnvloedt het leven en hoe de toekomst verder verloopt. Maar hoe ermee om te gaan is een keuze. Nova helpt u en uw kind om doelgericht naar de toekomst te kijken. Door inzet van de juiste combinatie van begeleiders en therapeuten, methoden en middelen worden vaardigheden bijgebracht welke leiden tot een positieve ontwikkeling. Onze doelstelling is dat kinderen en jongeren, zodra hun begeleiding of behandeling stopt, uitzicht hebben op een vervolg zoals een dagopvang of onderwijs.