De werkwijze van Nova

Nova heeft een divers zorgaanbod en door middel van de inzet van begeleiding, coaching en/of behandeling op maat en in het tempo dat bij hen past, helpen wij kinderen en jongeren op weg naar hun eigen ontwikkeling en zelfstandigheid. De groei in ontwikkeling en het welbevinden van elk kind staat bij ons centraal. Wij bieden zorg op maat en kijken naar wat écht nodig is. Nova biedt een plek waar kinderen en jongeren zich veilig voelen en, zich zo optimaal mogelijk op hun eigen manier en eigen tempo mogen ontwikkelen. Samen doelgericht naar de toekomst kijken!

Nova denkt mee, vanuit de mogelijkheden en de positie van het kind. Ook als een kind even, of langdurig extra hulp nodig heeft. Bij Nova wordt uitgegaan van de krachten van de kinderen en jongeren.

Pedagogische uitgangspunten

Door de inzet van de juiste combinatie van begeleiding, therapeuten, methoden en middelen worden vaardigheden aangeleerd die leiden tot groei en ontwikkeling. Daar waar het er toe doet, op de plek waar de hulp nodig is. Wij zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling zo ver mogelijk te brengen. Vanuit een vertrouwensband zetten wij spelenderwijs in op het aanleren van vaardigheden binnen een uitdagende en stimulerende omgeving.

Kleinschalig
Onze kinderen worden opgevangen in kleine groepjes van maximaal 8 kinderen. Per groep zijn er twee of drie begeleiders werkzaam.

 

Mogelijkheden

Mogelijkheden
Nova denkt mee, vanuit de mogelijkheden en de positie van het kind. Wij zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling zo ver mogelijk te brengen.

 

Spelenderwijs ontwikkelen

Spelenderwijs ontwikkelen
Vanuit een vertrouwensband zetten wij spelenderwijs in op het aanleren van vaardigheden binnen een uitdagende en stimulerende omgeving. Tijdens de naschoolse opvang wordt veel aandacht aan de ontwikkeling en behalen van de doelen besteed. Dit door middel van veel 1 op 1 interactie, vaste werkmomenten, trainingen en uitdagende activiteiten.

 

Deskundig en methodisch
Op de groep wordt er onder supervisie van de gedragswetenschapper gewerkt met evidence based methodes en zijn er dagelijks therapeuten aanwezig.

 

Mogelijkheden

Een vaste structuur
Onze kinderen zijn gebaat bij een duidelijk en overzichtelijk dagprogramma. Deze structuur zorgt ervoor dat ieder kind weet waar hij aan toe is.

 

Spelenderwijs ontwikkelen

Persoonlijke begeleiding
Bij Nova zijn er altijd vertrouwde begeleiders op de groep. Zij hebben persoonlijke aandacht voor uw kind en sluiten aan bij zijn of haar mogelijkheden.Op de groep wordt intensieve specialistische begeleiding geboden aan de kinderen, zowel één op één als in groepsverband. Alle werkmomenten worden één op één vormgegeven waarin er unieke aandacht is voor het kind of de jongere. Naast de begeleiders heeft Nova diverse therapeuten zoals logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en gedragsdeskundigen. Zij werken individueel met uw kind, maar ook met kinderen in groepjes. Deze therapeuten adviseren de betrokkenen en de begeleiders.

 

De zorgaanpak

De eerste zes weken nemen wij de tijd om een observatieplan op te stellen waarin wij tot drie maanden de tijd nemen om uw kind te observeren. Dat doen de groepsbegeleiders, gedragsdeskundigen en de therapeuten. We bekijken hoe we de ontwikkeling en de zelfredzaamheid kunnen stimuleren. Ons aanbod wordt vervolgens op maat samengesteld in een persoonlijk zorgplan samen met de ouders, kind en therapeuten. We kijken wie uw kind is en maken samen met ouders en ons team van specialisten een plan om uw kind te helpen ontwikkelen. Dit is een leerprogramma dat inhaakt op de behoeftes, het niveau en de mogelijkheden. We luisteren naar ouders en houden rekening met uw wensen en vragen waar mogelijk. We vinden een goede band met ouders belangrijk en we werken open, eerlijk en transparant. Dit plan bespreken we met u en zo nodig passen we het programma elk half jaar aan. We kijken wat een kind nodig heeft, maar ook naar wat de ouders nodig hebben om hun kind zo goed mogelijk te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Onze kernwaarden

Samen

Positiviteit

Deskundigheid

Zorgvuldigheid

Creativiteit

NEEM CONTACT OP ►