Reflexintegratie therapie

Al in de baarmoeder heeft het ongeboren kind reflexen, deze helpen om te overleven. Tijdens de geboorte ontstaan er een aantal reflexen, zoals de Tonische Labyrinth reflex die zorgt voor het kunnen bewegen van je hoofd, de Spinal Galant reflex die helpt bij de spildraai in het geboortekanaal en de Moro reflex die zichtbaar is op het moment dat het kindje uit het geboortekanaal in de buitenwereld komt.
Kinderen met een nog actieve moro zijn vaak gevoelig voor geluiden in hun omgeving, en/of voor licht en schrikken bij onverwachts bewegen.
De reflexen komen op, zijn actief en integreren. De bedoeling is dat een onbewuste reactie een bewust bewegingspatroon wordt.

Kinderen met een nog actieve moro zijn vaak gevoelig voor geluiden in hun omgeving, en /of voor licht en schrikken bij onverwachts bewegen.

 

Als bepaalde reflexen niet goed geïntegreerd zijn, dan kan dit gedrags- en leerproblemen veroorzaken. Door te observeren waar een kind vastloopt in zijn ontwikkeling en de reflexen te screenen kan, door de inzet van oefeningen voor reflexintegratie, een goed bewegingspatroon ontstaan. Beweging is noodzakelijk voor de aanleg van het neurale netwerk en een goede hersenontwikkeling.

Voorbeelden van nog actieve reflexen zijn:
Moro reflex: Kinderen hebben moeite met het concentreren op één taak, doordat ze snel zijn afgeleid door geluiden of beweging in hun visuele veld. 
Babkin reflex: Kinderen met voedingsproblemen, spraak- en taalproblemen maar ook het meebewegen van de mond bij bijvoorbeeld kleuren en knippen. 
● Vaardigheden die kruisbewegingen over de middenlijn vereisen of een tegengesteld bewegingspatroon tussen de linker- en rechter lichaamshelft. Kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met fietsen, zwemmen, lezen en schrijven.


Reflexen zijn de basis voor de neuromotorische en -sensorische ontwikkeling. Wanneer deze reflexen zich zonder problemen kunnen ontwikkelen, ervaart een kind balans in denken, voelen en doen.
De methode die binnen Nova gebruikt wordt is de RMTi Rythmic Movement Training International.

Het onderdrukken van nog actieve reflexen kost veel energie en gaat ten koste van spelen en leren. Een gecoördineerd lichaam en beweging zorgen voor een goed fundament voor ontwikkeling en leren. Door beweging wordt het neurale netwerk versterkt waardoor informatie makkelijker doorgegeven en verwerkt wordt in de hersenen. Binnen de reflexintegratie therapie maken we gebruik van (ritmische) bewegingen en isometrische druk om reflexen alsnog te helpen integreren.

Wanneer reflexintegratie therapie?

Reflexintegratie therapie is succesvol gebleken bij*:
● Motorische/lichamelijke problemen, zoals moeite met aanleren van fietsen, zwemmen, veters strikken, onhandig bewegen, pijnklachten.
● Leer-uitdagingen, zoals leesproblemen, rekenproblemen, zwakke concentratie.
● Psychische klachten, zoals angsten, hyperventilatie, depressie, overgevoeligheid/hooggevoeligheid, slaapproblemen.
● Gediagnosticeerde problemen, zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme (ASS).
● Sociaal-emotionele problemen, zoals faalangst, pesten/gepest worden, woedeaanvallen.