Psycho-educatie

Psycho-educatie kan zowel aan ouders gegeven worden als aan kinderen en jongeren met de leeftijd 5 tot en met 23 jaar. Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn gedragsstoornissen; Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); Attention Deficit Disorder (ADD) en Oppositional Defiant Disorder (ODD), Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ontwikkelingsachterstanden en aanverwante problematiek, leerstoornissen; Dyslexie en Dyscalculie. Psycho-educatie kan zowel individueel als groepsgewijs gegeven worden. Ouders, kinderen en jongeren zullen na het volgen van psycho-educatie kennis beschikken over de beperking en hebben handvatten om hiermee om te gaan

Kennis over de beperking of diagnose van uw kind of leerling.

Beter kunnen omgaan met de beperking of diagnose van uw kind of leerling.


Tools en handvatten in het omgaan met uw kind of leerling.