Onderzoek en diagnostiek

Bij vermoedens van een probleem, beperking of achterstand kan er (psychologisch) onderzoek worden verricht. Het psychologische onderzoek brengt in kaart wat de aard en de ernst is van de klachten van de jeugdigen. De uitkomst van het onderzoek kan tevens inzicht geven in wat er gedaan kan worden om de klachten te verhelpen. Daarnaast worden er adviezen beschreven. De onderzoekers van Nova hebben ruime ervaring in het uitvoeren van onderzoek, zijn betrokken en bekwaam.

Intelligentie – en/of ontwikkelingsonderzoek

√ Ontwikkelingsscreening

 Sociaal emotioneel onderzoek

√ Motorisch en Lichamelijk onderzoek
(fijne en grof motorische ontwikkeling en prikkelverwerking)

√ Gedragscreening

√ Aandacht- en concentratieonderzoek

√ Dyslexie- /dyscalculie onderzoek

√ Systeemonderzoek
(onder andere gesprekken thuis, ouder-kind observatie