Coaching

Nova biedt coaching voor kinderen, jongeren en ouders/verzorgers. Er wordt op een positieve- en oplossingsgerichte manier gecoacht vanuit de belangrijkste talenten en grootste passies van kinderen, jongeren en hun ouder/opvoeder(s). Zij worden uitgedaagd tot persoonlijke groei en leren problemen zien als uitdagingen. De coaching trajecten worden o.a. gericht op:

Verbeteren van communicatieve vaardigheden
Gezins-coaching
Loopbaan-coaching
Omgaan met angsten
Omgaan met (vecht)scheiding
√ Relatie-coaching
√ Ontdekken van talenten
Trauma
√  Levensloop en gebeurtenissen
√ Omgaan met en reguleren van emoties
√ Zelfvertrouwen vergroten
Stressmanagement
Assertiviteit vergroten
Oplossen van innerlijke en uiterlijke conflicten