Ontwikkelingsbegeleiding

Ontwikkelingsbegeleiding gaat over het in kaart brengen van de interesses en mogelijkheden van een kind en advisering op het gebied van spel- en ontwikkelingsmaterialen, randvoorwaarden om tot spel te komen zoals: suggesties voor de ruimte, manier van aanbieden van de materialen, het soort materiaal dat aansluit bij de zone van naaste ontwikkeling en de interesses van het individuele kind.

Elk kind is anders en heeft andere uitdagingen.
Zo heeft een kind met een visuele beperking heeft mogelijk baat bij contrastrijk spelmateriaal, een andere zitplek in de groep en een vergroting van pictogrammen. Een kind dat veel bewegingsonrust heeft en moeilijk gericht tot spel en leertaken komt, heeft mogelijk baat bij lichaamsgerichte interventies om rust te ervaren in zijn lichaam en een prikkelarme omgeving om zijn/haar aandacht te kunnen richten.

Een kind waarbij de ouders en begeleiders aangeven dat het niet speelt kan via spelbegeleiding weer zin in spel krijgen. Ouders en begeleiders krijgen inzicht in het spelniveau en de spelkwaliteit van het kind. Ook krijgen ze handvatten die gelijk toegepast kunnen worden in de praktijk om het spelen te stimuleren.

Ontwikkelingsbegeleiding is gericht op kortdurende ontwikkelingsstimulering van het individuele kind wanneer spelen en/of leren niet vanzelf gaat. Maar het is vooral gericht op het geven van adviezen aan ouders en begeleiders zodat zij weten wat ze kunnen doen om het kind te begeleiden in speel- en leermomenten. Hierbij staan veiligheid, verbinding en plezier voorop. Plezier en uitdaging binnen veilige grenzen zijn de beste motivatie om de wereld om je heen te ontdekken, te ervaren en ervan te leren.