Dagopvang / dagbehandeling

De dagbehandeling wordt geboden op vier verschillende locaties in Amsterdam Zuidoost en Landsmeer en is vijf dagen per week open. Nova biedt zorg op maat en werkt daarom samen met verschillende orthopedagogen, psychologen, een fysiotherapeut, muziektherapeut, bewegingsagoog, sensorische integratie therapeut, logopediste, kindercoaches, speltherapeuten en RBT – trainers. De kinderen en jongeren kunnen begeleiding ontvangen in groepsverband of in één op één setting. Voor elk kind of jongere wordt een individueel zorgplan opgesteld. Het team kijkt samen met de betrokkenen op welke manier het kind het beste kan ontwikkelen en wat het kind nodig heeft. Daarnaast biedt Nova de mogelijkheid om gebruik te maken van ons eigen vervoer. Het vervoer kan tevens door onze ervaren chauffeurs worden uitgevoerd.
.

Groep Pluto (2 t/m 10 jaar)

Behandelgroep Pluto is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar met co-morbide problematiek, zoals een (licht) verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblematiek en/of andere ontwikkelingsproblematiek (nog) niet kunnen deelnemen aan het (speciaal) onderwijs. Behandelgroep Pluto bestaat uit vier subgroepen, waarbij onder andere gekeken wordt naar het niveau en de behandeldoelen van het kind. De ontwikkeling en problematiek van deze kinderen is zeer uiteenlopend, maar allen hebben zij baat bij een kleine groepssetting met intensieve begeleiding en behandeling. De doelen waaraan gewerkt wordt varieert per kind. Er wordt onder andere gewerkt aan de communicatie, zelfredzaamheid, schoolse vaardigheden en het aanleren van gewenst gedrag.

Groep Zon (6 t/m 23 jaar)

Groep Zon is gevestigd in Landsmeer en bestaat uit een zeer ruime dagbehandelingsgroep, met werkruimten, beweegruimte, snoezelruimte, therapieruimte en vijf 1 op 1 ruimtes. Groep Zon is een behandelgroep voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 23 jaar met co-morbide problematiek, zoals een verstandelijke beperking, autisme, chromosoomafwijking en/of gedragsproblematiek. De doelgroep is met name non- of anders verbaal. Er wordt gewerkt met een vast dagschema, waarin ondere andere vrij spel, snoezelen, therapiën en werkmomenten elkaar afwisselen.

Ruime 1 op 1 ruimtes
Op deze prachtige locatie in Landsmeer is er nieuw zorgaanbod gecreëerd; namelijk vijf ruime 1 op 1 ruimtes waarin ieder kind of jongere zijn eigen behandelruimte met rust ruimte heeft om zich zonder prikkels in alle rust door middel van individuele begeleiding zich verder te ontwikkelen. Deze ruimtes zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die moeite hebben om zich moeilijk aan te passen in een groep of prikkelverwerkingsproblematiek hebben.

Groep Mars (10 t/m 23 jaar)

Behandelgroep Mars is voor jongeren van 10 tot en met 23 jaar met co-morbide problematiek, zoals een verstandelijke beperking, autisme, en/of gedragsproblematiek. Groep Mars bestaat een groepsruimte, een snoezelruimte en een lokaal waar gewerkt wordt aan de doelen. Naast een keuken waar de jongeren helpen met afwassen en koken, is er een grote tuin met onder andere een trampoline, schommel en korfbalpaal. Afhankelijk van de doelen van de jongeren wordt gekeken welke therapie aansluit.

Groep Jupiter (10 t/m 23 jaar)

Groep Jupiter is behandelgroep voor jongeren van 10 tot en met 23 jaar, met de focus op schooluitvallers. Groep Jupiter is gevestigd in Amsterdam Zuidoost en bestaat uit twee verdiepingen. Naast een kleine tuin is er ook een rustruimte aanwezig zodat de jongeren zich kunnen terug te trekken ter ontspanning. Voor iedere jongere op groep Jupiter wordt een zorgplan op maat gemaakt waar gericht wordt gewerkt aan doelen. Denk hierbij aan doelen gericht op schoolse vaardigheden alsook emotieregulatie en sociale vaardigheden. Daarnaast worden er groepstrainingen aangeboden gericht op het vergroten van de weerbaarheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Denk hierbij aan sociale vaardigheidstraining, training veilig internetgebruik en seksuele voorlichting. Verder is elke dag een leuke ontspannende groepsactiviteit zoals sporten, koken of muziektherapie. Elke dag heeft een vast dagprogramma wat structuur geeft voor de jongeren.