Dagopvang / dagbehandeling

De dagbehandeling is vijf dagen per week van 8.30 uur tot 15.30 uur open. Nova biedt zorg op maat en werkt daarom samen met verschillende gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen), een fysiotherapeut, muziektherapeut, psychomotorisch therapeut, si-therapeut, spraaktherapeut , speltherapeuten en ABA – trainers. De kinderen en jongeren kunnen begeleiding ontvangen in groepsverband of in één op één setting. Voor elk kind wordt een individueel zorgplan opgesteld. Het team kijkt samen met de ouder/verzorger(s) op welke manier het kind het beste kan ontwikkelen en wat het kind nodig heeft. Er kan gebruik worden gemaakt van ons eigen vervoer. De kinderen/jongeren kunnen door onze ervaren chauffeur thuis worden opgehaald en na de dagopvang weer naar huis worden gebracht.

Groep Mars (10 t/m 23 jaar)

Op locatie Groeneveen bevindt zich groep Mars, een tienergroep. Op deze groep is plek voor jongeren van 10 tot en met 23 jaar, met de focus op schooluitvallers. Groep Mars heeft drie ruimtes: een algemene ruimte (waar wordt gegeten en gespeeld), een snoezelruimte en een werkruimte waar gewerkt wordt aan de doelen. Naast een keuken waar de tieners helpen met afwassen en soms koken, is er een grote tuin met een trampoline en schommel. De dag bestaat uit: na binnenkomst opstarten en theedrinken, vrijspelen, jeugdjournaal kijken en fruitmoment, om de beurt werken, lunch, om de beurt werken en dan naar huis of doorstroom naar de NSO.

Groep Pluto (2 t/m 9 jaar)

Op de eerste verdieping van locatie Kruitberg bevindt zich groep Pluto. Hier zitten kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 9 jaar. Omdat Pluto uit twee ruimtes bestaat, worden de kinderen opgedeeld in twee groepen, waarbij onder andere gekeken wordt naar welke kinderen het beste bij elkaar passen. De kinderen spelen dagelijks (meerdere malen) buiten. Tegenover de locatie is een grote speeltuin waar de kinderen regelmatig naar toe gaan. De dag bestaat uit: vrijspelen, dag opstart, fruitmoment, werken/spelen, buitenspelen, lunch, werken/spelen en buitenspelen, voordat de kinderen naar huis gaan of op de NSO blijven.

Groep Zon (6 t/m 23 jaar)

Op de begane grond van locatie Kruitberg bevindt zich groep Zon, ofwel de non-verbale groep. Op deze groep is plek voor kinderen van 6 tot en met 23 jaar. Zon bestaat uit één ruimte met een snoezelruimte. De dag bestaat uit: snoezelen/vrij spelen, werken, fruitmoment, buitenspelen/snoezelen, werken, lunch, werken/spelen, buitenspelen/snoezelen en naar huis. Naast deze activiteiten ligt de nadruk op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, motoriek, communicatie, jezelf uiten (door middel van picto’s en gebaren) en prikkelverwerking.

Groep Jupiter (10 t/m 23 jaar)

Op deze groep is plek voor jongeren van 10 tot en met 23 jaar, met de focus op schooluitvallers. Groep Jupiter heeft twee verdiepingen. De onderste verdieping bestaat uit een grote werk/leefruimte met toegang tot een kleine tuin. Hier is ook een rustruimte aanwezig voor de jongeren om zich terug te trekken en ter ontspanning. De bovenste verdieping bestaat uit een algemene leefruimte met grote keuken. In de leefruimte kan er gewerkt worden, is er ruimte voor ontspanning en in de keuken kan er worden gekookt. Voor iedere jongere op groep Jupiter wordt een zorgplan op maat gemaakt waar gericht wordt gewerkt aan doelen. Denk hierbij aan doelen gericht op schoolse vaardigheden (zoals het maken van huiswerk, sollicitaties, zoeken van een stageplek) alsook emotieregulatie (bijvoorbeeld, hoe om te gaan met stress en spanning). Daarnaast worden er op groep Jupiter groepstrainingen aangeboden gericht op het vergroten van de weerbaarheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. De dag bestaat uit: opstarten en ontspannen, het maken van schoolwerk, lunch, naar buiten/activiteit. In de middag gaan de jongeren weer aan school werken in groepsverband of individueel. Daarna is er tijd voor verschillende activiteiten en dan naar huis of doorstroom naar de naschoolse opvang.