Dagopvang / dagbehandeling

De dagbehandeling wordt geboden op vier verschillende locaties in Amsterdam Zuidoost en Landsmeer en is vijf dagen per week open. Nova biedt zorg op maat en werkt daarom samen met verschillende orthopedagogen, psychologen, een fysiotherapeut, muziektherapeut, bewegingsagoog, sensorische integratie therapeut, logopediste, kindercoaches, speltherapeuten en RBT – trainers. De kinderen en jongeren kunnen begeleiding ontvangen in groepsverband of in één op één setting. Voor elk kind of jongere wordt een individueel zorgplan opgesteld. Het team kijkt samen met de betrokkenen op welke manier het kind het beste kan ontwikkelen en wat het kind nodig heeft. Daarnaast biedt Nova de mogelijkheid om gebruik te maken van ons eigen vervoer. Het vervoer kan tevens door onze ervaren chauffeurs worden uitgevoerd.
.

Groep Pluto (2 t/m 10 jaar)

Behandelgroep Pluto is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar met co-morbide problematiek, zoals een (licht) verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblematiek en/of andere ontwikkelingsproblematiek (nog) niet kunnen deelnemen aan het (speciaal) onderwijs. Behandelgroep Pluto bestaat uit vier subgroepen, waarbij onder andere gekeken wordt naar het niveau en de behandeldoelen van het kind. De ontwikkeling en problematiek van deze kinderen is zeer uiteenlopend, maar allen hebben zij baat bij een kleine groepssetting met intensieve begeleiding en behandeling. De doelen waaraan gewerkt wordt varieert per kind. Er wordt onder andere gewerkt aan de communicatie, zelfredzaamheid, schoolse vaardigheden en het aanleren van gewenst gedrag.

Groep Zon (8 t/m 23 jaar)

Groep Zon is gevestigd in Landsmeer en bestaat uit een zeer ruime dagbehandelingsgroep, met werkruimtes, beweegruimte, snoezelruimte, therapieruimte en vijf 1 op 1 ruimtes. Groep Zon is een behandelgroep voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 23 jaar met co-morbide problematiek, zoals een verstandelijke beperking, autisme, chromosoomafwijking en/of gedragsproblematiek. De doelgroep is met name non- of anders verbaal. Er wordt gewerkt met een vast dagschema, waarin onder andere vrij spel, snoezelen, therapieën en werkmomenten elkaar afwisselen. Daarnaast is op groep Zon, dankzij de steun van het Samenspeelfonds, een buitenspeelplek gerealiseerd. De speelplek is toegankelijk voor kinderen met en zonder beperking.  

Ruime 1 op 1 ruimtes
Op deze prachtige locatie in Landsmeer is er een nieuw zorgaanbod gecreëerd. Met vijf ruime 1 op 1 ruimtes heeft ieder kind of jongere zijn eigen behandelruimte met rustruimte, om zich zonder prikkels in alle rust door middel van individuele begeleiding verder te ontwikkelen. Deze ruimtes zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die moeite hebben om zich aan te passen in een groep of prikkelverwerkingsproblematiek hebben.

Groep Mars (10 t/m 16 jaar)

Behandelgroep Mars is voor jongeren van 10 tot en met 16 jaar met co-morbide problematiek, zoals een verstandelijke beperking, autisme, en/of gedragsproblematiek. Groep Mars heeft drie ruimtes: een algemene ruimte (waar wordt gegeten en gespeeld), een ontspanningsruimte en een werkruimte waar gewerkt wordt. Voor iedere tiener op groep Mars wordt een zorgplan op maat gemaakt waar gericht gewerkt wordt aan doelen. Hierbij kan worden gedacht aan zowel doelen gericht op de ADL als doelen gericht op schoolse vaardigheden. Naast een keuken waar de tieners helpen met afwassen en soms koken, is er een grote tuin met een trampoline, korf en schommel. Bij groep Mars bestaat de mogelijkheid om tieners deel te laten nemen aan zwemles en voetbaltraining. Op Mars wordt gewerkt aan de hand van drie methodes. Dit zijn de ‘Geef me de Vijf-methode’, PRT en de TEACCH. Op de groep wordt gewerkt met pedagogisch begeleiders/medewerkers, stagiaires, een zorgcoördinator, therapeuten en een gedragswetenschapper.

Groep Jupiter (16 t/m 23 jaar)

Behandelgroep Jupiter is voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar met co-morbide problematiek zoals een verstandelijke beperking, autisme, en/of gedragsproblematiek. Groep Jupiter bestaat uit een groepsruimte,  een ontspanningsruimte en een werkruimte waar gewerkt wordt. Daarnaast is buiten een grote speeltuin. Op deze groep ligt de focus op o.a. het vergroten van zelfredzaamheid. Zo wordt er gewerkt aan zelfstandigheid en weerbaarheid met het doel de jongeren later zo zelfstandig mogelijk op hun niveau te laten participeren in de maatschappij. Op de groep kunnen verschillende vormen van therapie ingeschakeld worden ter ondersteuning.