Psychomotorische coaching

Psychomotorische coaching gebruikt beweging als middel om een kind in balans te brengen. Kinderen die emotioneel uit balans zijn, zijn fysiek vaak ook uit balans. Dit kan komen door bijvoorbeeld overvraging, ondervraging, beperkte communicatieve vaardigheden, een verstoorde prikkelverwerking of vervelende gebeurtenissen.
Door met het lichaam te werken kan het kind voelen wie het is en vanuit ontspanning de innerlijke kracht (weer) versterken.

Wat voel je, wat doe je, wat wil je ?

 
● Het kind leert zijn eigen lichaam kennen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en waar mag ik hulp bij vragen of heb ik begeleiders nodig die weten wat ik nodig heb?
● Het kind leert grenzen kennen: wie ben ik, wie is de ander en leert aangeven waar de grenzen liggen.
● Het kind leert in evenwicht te zijn. Dat geeft zelfvertrouwen en de moed om te ontdekken en te verbinden. Emotieregulatie hoort ook bij evenwicht.
● Het kind leert de ruimte ontdekken: waar ben ik in de ruimte en hoe verhoud ik me in die ruimte ten opzichte van dingen en mensen.
● Het kind en/of ouders en begeleiders krijgen handvatten voor ontspanningstechnieken en prikkelregulatie.

De voorwaarden om tot leren te komen:

● Richting ontwikkeling want we lezen en schrijven van links naar rechts en van boven naar beneden.
● Ruimtelijke oriëntatie: hoe past een letter tussen de lijntjes en welke volgorde hebben de letters in een woord?
● Visuele discriminatie: welke letters zijn hetzelfde en welke zijn verschillend?
● Auditieve discriminatie: Wat hoor ik vooraan en welke letter hoort daarbij?. Maar ook het kunnen onderscheiden van verschillende geluiden en geleidelijke gewenning aan geluiden en het kunnen filteren van geluiden.
● Ik kan van links naar rechts werken en de middenlijn oversteken bij lezen en schrijven.

Onderdeel van de coaching is dat kinderen ervaren welke invloed ze zelf uit kunnen oefenen op gebeurtenissen. We maken bijvoorbeeld het weerbericht. De zonnetjes staan voor de leuke dingen van de afgelopen week. De regenbuien en donderwolken zijn de niet leuke of moeilijke dingen van de afgelopen week. Samen kijken we naar helpende gedachten en krachten (vaardigheden en / of mensen in de nabije omgeving) die het kind/ de jongere helpen om weer balans te krijgen in zijn dagelijks leven.
Ook voor kinderen en jongeren die non-verbaal communiceren of die moeite hebben met het verwerken van zintuiglijke prikkels is psychomotorische coaching geschikt.
Bij hen kan er via beweging, ontspanningstechnieken en spel veel gedaan worden aan het herstellen van balans. Maar omdat zij minder zelf invulling kunnen geven aan hun leven is het nog belangrijker dat ouders, begeleiders de signalen van onderstimulatie of overvraging herkennen en goed aan kunnen sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van het desbetreffende kind/ de jongere voor een goede balans. Daarnaast vraagt het meer van ouders/ begeleiders om samen met het kind/ de jongere de bewegingsoefeningen en spelsuggesties te herhalen die ondersteunen in de ontwikkeling.

In de psychomotorische coaching wordt er aangesloten bij de interesses en mogelijkheden van het kind/ de jongere zodat hij vanuit veiligheid, kan ervaren, zich kan verbinden en ontwikkelen. Reflexintegratie- behandeling kan onderdeel uitmaken van de psychomotorische coaching.
schrijven.