Ouderbegeleiding & opvoedondersteuning

Er kan ondersteuning, training, coaching en advies worden geven aan betrokkenen met opvoedingsvragen. Het doel is om het systeem handvatten te bieden en het inzicht te vergroten in de omgang met de kinderen en jongeren. Opvoedingsondersteuning bestaat uit het geven van informatie, steun en praktische coaching met betrekking tot het opvoeden en opgroeien van kinderen. Op maat wil zeggen: toegespitst op uw persoonlijke situatie op dit moment.

Er is niet één manier om een perfecte opvoeder te zijn, maar er zijn wel duizend manieren om een goede opvoeder te zijn. Opvoedingsondersteuning heeft als doel om de ouderlijke opvoedvaardigheden te verbeteren, opvoedcompetenties te vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat te bevorderen en/of het sociale netwerk te versterken.