Vorige week stond de studiedag in het teken van veiligheid.

Jaarlijks wordt het team door Safety First Training getraind door middel van een training op maat waarbij onderwerpen zoals de-escalerend werken, omgaan met grensoverschrijdend gedrag, agressiehantering en veilig fysiek ingrijpen aan bod komen. In deze training heeft het team geleerd met welke interventies en gesprekstechnieken gedrag kan worden omgebogen zodat incidenten voorkomen kunnen worden. Daarnaast is geoefend met het nieuwe signaleringsplan vanuit het crisisontwikkelingsmodel COM 2.0 waarbij op een zo veilig mogelijke manier contact wordt gemaakt. Tot slot is geoefend om op een effectieve en professionele wijze om te gaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag. 
Opnieuw bedankt Martijn van Agtmaal en Pelle voor het verzorgen van een leerzame training en De Stadstuin voor de mooie trainingsruimte.