Studiedag: De-escalerend werken, agressie en veiligheid

Afgelopen dinsdag stond onze studiedag in het teken van de-escalerend werken, agressie en veiligheid

De-escalerend werken is een benadering die gericht is op het verminderen of voorkomen van conflicten en geweld in diverse situaties. Het is een handeling die binnen de verschillende vormen van zorg wel eens voorkomt.

Er werd zowel een basistraining als verdiepend programma aangeboden voor de collega’s die de training 3 keer of meer hebben gevolgd.

Het hele team; van gedragswetenschappers, pedagogisch medewerkers en begeleiders, specialisten tot chauffeurs, therapeuten, backoffice en zorgcoördinatoren.

Samen als team leren, ontwikkelen en focussen op deskundigheidsbevordering.