DVIE-Training

Afgelopen maand heeft de aandachtsfunctionaris op alle groepen aan de begeleiders en de gedragskundige de training ‘Dit vind ik ervan’ gegeven.

‘Dit vind ik ervan’ is een cliëntervaringsonderzoek dat uitgaat van de inbreng van de cliënt. Binnen ‘Dit vind ik ervan’ voert een begeleider met de cliënt en zijn verwanten een dialoog over de ervaringen van de cliënt op het niveau van de cliënt. Om goed aan te sluiten op het niveau van de cliënt zijn er drie verschillende versies: ‘Ik vertel’, ‘Ik zie en vertel’ en ‘Ik toon’.

Om ‘Dit vind ik ervan’ goed af te nemen vereist elke versie verschillende vaardigheden van de begeleiders. Door de training kunnen alle begeleiders ‘Dit vind ik ervan’ op de juiste manier bij alle cliënten afnemen. De uitkomsten kunnen vervolgens gebruikt worden om op cliëntniveau de zorg aan te passen en beter te laten aansluiten op de behoeften van de cliënt. Daarnaast kunnen de uitkomsten op locatie- en organisatieniveau gebruikt worden om bredere veranderingen door te voeren.

Door ‘Dit vind ik ervan’ luisteren wij naar onze cliënten en geven wij hun een stem. Hierdoor hebben ze meer regie over de zorg die zij ontvangen en dat vinden wij belangrijk.