Bij Nova werken wij op de groep met de TEACHH methode.

Dit is een interventieprogramma gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van het kind. Alle kinderen op de dagopvang hebben een eigen werkplek en TEACCH-kastje.  Er wordt gewerkt met laatjes op kleur en beloningskaarten. In elk laatje ligt een werkje en na het doorlopen van alle laatjes mag het kind een beloning kiezen. TEACCH verbetert de structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid tijdens werkmomenten door visualisatie toe te passen.