Update van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad is donderdag 23 februari 2023 weer bijeengeweest. Het eerste deel van de vergadering is vanuit het bestuur Lester Bijeman aangesloten. Hier volgt een korte update van wat er is besproken:

  • De volgende bijeenkomst van de Cliëntenraad zullen de zorgcoördinatoren worden uitgenodigd. Zij kunnen vragen beantwoorden van ouders die problemen hebben of vragen hebben op verschillend gebied gedurende de aanwezigheid op de locaties.
  • Er is een toelichting gegeven waarom het privacy beleid bij Nova strenger is dan bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf of schoolinstelling. Nova heeft met verschillende privacywetgeving te maken, waaronder die van de Gehandicaptenzorg, en de regels hier zijn – begrijpelijk – erg streng zijn.
  • Er is besproken of er meekijkmomenten op de groep georganiseerd kunnen worden voor ouders. Het bestuur is aan het kijken of en hoe dit mogelijk gemaakt kan worden.
  • De informatievoorziening vanuit Nova naar de ouders toe is niet altijd duidelijk. De informatie uit de nieuwsbrieven per kwartaal is regelmatig al achterhaald. Ook is het vaak onduidelijk hoe de personeelsbezetting is en wie er op welke dagen voor de kinderen zorgt. Het zou prettig zijn als er bijvoorbeeld op maandelijkse basis wordt gedeeld wat de bijzonderheden zijn, welk thema’s worden behandeld en of er bijvoorbeeld uitjes gepland staan. Ook op groepsniveau zou het prettig zijn voor ouders als bekend is wie er op welke dagen op de groep staat. Vanuit het bestuur zal gekeken worden om de nieuwsbrieven vaker te gaan versturen. Verder zal vanuit het bestuur met de zorgcoördinatoren worden besproken of er meer informatie over roosters per groep en per locatie gegeven kan worden.
  • Op locatie Kruitberg is het enige tijd onrustig geweest met veel personeelswisselingen. Dit lijkt beter te gaan. Dit zal de volgende vergadering door de zorgcoördinatoren toegelicht kunnen worden.
  • Het vervoer van de kinderen lijkt iets te zijn verbeterd maar kan nog beter. Lieve ouders, zorg dat je kind op tijd klaar staat in de ochtend, en zorg dat bij terugkomst iemand aanwezig is om je kind op tijd weer op te vangen. Het vervoer van Nova is een extra service, dit willen wij heel graag behouden voor onze kinderen.

Verder heeft vanwege persoonlijke redenen heeft Jadhira Winter de Cliëntenraad verlaten. De Cliëntenraad was en is dus nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Hierbij dan ook een dringende oproep aan alle ouders van alle locaties of de ouders die alleen ambulante begeleiding vanuit Nova ontvangen om lid te worden van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad komt vier keer per jaar bijeen. De tijdsbelasting is dan ook te overzien in combinatie met de zorg voor onze kinderen. De eerstvolgende bijeenkomst van de Cliëntenraad staat gepland voor donderdag 25 mei 2023 om 17:00 uur op locatie Kruidberg. Mocht je interesse hebben dan ben je als ouder van harte welkom om een keer vrijblijvend aan te schuiven. Meld je aan via clientenraad@novacentrum.nl!

 

Tot slot, vanwege de privacy binnen Nova is het voor de Cliëntenraad lastig om ouders te bereiken. Hierbij dan ook een dringende oproep aan alle ouders om de Cliëntenraad te benaderen als je als ouder ergens tegen aan loopt. Vanuit de Cliëntenraad kunnen wij bijstaan. Een melding kan verstuurd worden naar clientenraad@novacentrum.nl! En mocht je graag telefonisch iets willen spreken kun je de contactgegevens versturen naarclientenraad@novacentrum.nl, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.