Afgelopen dinsdag had Nova een studiedag met als thema: deskundigheidsbevordering op het gebied van methoden.

De ochtend stond in het teken van Ondersteunde Communicatie (OC). De presentatie is gegeven door logopediste Sandy Verhagen en een ouder waarvan haar dochter gebruik maakt van OC. Het team heeft onwijs veel geleerd over de manieren waarop OC ingezet kan worden en waar nog winst te behalen is op de behandelgroepen.

In de middag vonden er meerdere presentaties plaats vanuit het team van Nova. Bestuurder Amber Bijeman heeft een presentatie gegeven over de speerpunten en resultaten welke behaald zijn in 2022 en er is gesproken over de verbeterpunten voor het nieuwe jaar. Samen doelgericht naar de toekomst kijken, daar staat Nova voor!

Gedragswetenschapper Marieke Siers en pedagogisch begeleider Nienke van den Bogaard hebben een presentatie gegeven over de methode “Geef me de vijf”. “Geef me de vijf” is een van de hoofd methodes die gebruikt wordt binnen Nova. Één van de kernwoorden uit de presentatie was ‘’voorspelbaarheid”. 

Gedragswetenschapper Kees van Hamersveld heeft een presentatie gegeven over hoe het signaleringsplan en het stoplichtmodel effectief ingezet kunnen worden. Belangrijk dat het team op dezelfde wijze omgaat met de kinderen/jongeren om hen zo goed mogelijk te helpen. 

Ambulant begeleider Lisa van Vlerken heeft een presentatie gegeven over welke rol en houding hulpverleners het beste kunnen aannemen richting ouders/verzorgers wie in een scheiding liggen en de invloed hiervan op het kind. Het belangrijkste is dat het kind altijd centraal blijft staan. 

Tot slot heeft bewegingsagoog en pedagogisch specialist Jenneke van Dijk heeft haar kennis en expertise gedeeld over de methodes “Movement Based Learning” en “RMTi”. Beweging bij Nova staat centraal. Één van de doelen voor komend jaar is de inzet van meer gerichte bewegingsactiviteiten in het dagprogramma voor de verschillende doelgroepen binnen Nova. 

Wat zijn wij trots op het team! Onwijs mooi om te zien hoeveel kennis en expertise binnen het team is en dat een combinatie een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van de kinderen en jongeren.

Samen doelgericht naar de toekomst kijken, daar staat Nova voor!