Schoolbegeleiding

Voor sommige kinderen is zelfstandig of in groepsverband les ontvangen en verwerken (nog) niet mogelijk. Het doel van de schaduwbegeleiding is dat de leerling uiteindelijk zelfstandig kan profiteren van onderwijs. Nova biedt schaduwbegeleiding op scholen en peuterspeelzalen.

De schaduwbegeleiding wordt gegeven door een RBT/ABA-trainer met ervaring in het begeleiden en trainen met behulp van de ABA-methode. Op die manier ontvangt de leerling de juiste hulp in de klas en kan er tegelijkertijd één op één gewerkt worden aan vaardigheden die de leerling (nog) niet beheerst.