PEDAGOGISCH MEDEWERKER / BEGELEIDER

locatie: Amsterdam

 

Bied jij graag zinvolle begeleiding en behandeling aan kinderen met diverse problematiek binnen een kleinschalige organisatie? Weet jij zorg op maat te bieden om een ieder zich te laten ontwikkelen en mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen te laten benutten? Dan is deze vacature echt iets voor jou!

Over Nova

Nova is een centrum voor alle kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, met én zonder beperking. Nova is er voor kinderen, jongeren en hun systeem met zowel een lichte als zeer complexe zorgvraag: combinaties van onder andere autisme, ontwikkelingsachterstand, (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek. Nova bestaat uit een vier dagcentra, een ambulant team en naschoolse- en vakantieopvang.

De dagbehandeling is vijf dagen per week van 8.30 uur tot 15.30 uur open. Nova biedt zorg op maat en werkt daarom samen met verschillende gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen), een (kinder)fysiotherapeut, muziektherapeut, ergotherapeut, SI-therapeut, logopediste, ontwikkelingstherapeut, speltherapeuten en RBT – trainers. De kinderen en jongeren kunnen begeleiding ontvangen in groepsverband of in één op één setting. Voor elk kind wordt een individueel zorgplan opgesteld. Het team kijkt samen met de ouder/verzorger(s) op welke manier het kind het beste kan ontwikkelen en wat het kind nodig heeft. Er kan gebruik worden gemaakt van ons eigen vervoer. De kinderen/jongeren kunnen door onze ervaren chauffeur thuis worden opgehaald en na de dagopvang weer naar huis worden gebracht.

De naschoolse opvang vindt plaats van maandag tot en met vrijdag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Bij de naschoolse behandeling en begeleiding van Nova wordt extra aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de kinderen, het stimuleren van sociaal gedrag en/of het werken aan zelfredzaamheid. Bij de naschoolse opvang kunnen de kinderen en jongeren begeleiding ontvangen in groepsverband of in één op één setting. De kinderen en jongeren worden op allerlei manieren geactiveerd , zoals door muziek maken, sport, samen spelen, knutselen en koken.

Behandelgroep Pluto

Op locatie Kruitberg bevindt zich groep Pluto. De doelgroep van groep Pluto is het jonge kind (2-10 jaar). Groep Pluto is onderverdeeld in 4 subgroepen. De verdeling is op basis van leeftijd, ontwikkeling en behoeftes. Op groep Pluto zitten kinderen die vanwege een (licht) verstandelijke beperking, stoornis, gedragsproblematiek en/of andere ontwikkelingsproblematiek (nog) niet kunnen deelnemen aan het (speciaal) onderwijs. De ontwikkeling en problematiek van deze kinderen is zeer uiteenlopend, maar allen hebben zij baat bij een kleine groepssetting met intensieve begeleiding en behandeling. Sommige van de kinderen zullen binnen deze (of een soortgelijke) setting blijven, anderen zullen worden voorbereid op een uitstroom naar een vorm van onderwijs.

De doelen waaraan gewerkt wordt varieert. Er wordt onder andere gewerkt aan de communicatie (bv. het aanleren van gebaren en het imiteren van klanken), zelfredzaamheid (bv. zindelijkheid en zelfstandig leren schoenen aantrekken), schoolse vaardigheden (zelfstandig werken en letters leren schrijven) en het gedrag.

Bij de naschoolse opvang van groep Pluto komen ook kinderen die overdag het (speciaal) onderwijs bezoeken, maar meer sturing en begeleiding nodig hebben dan dat zij bij een reguliere naschoolse opvang geboden krijgen.

De kinderen spelen dagelijks (meerdere malen) buiten. Op de locatie is grote speeltuin waar de kinderen regelmatig naar toe gaan. De dag bestaat uit: vrijspelen, therapie momenten (zoals muziektherapie, logopedie, Sensorische Integratie, ergotherapie en fysiotherapie), werkmomenten, buitenspelen, eetmomenten en andere activiteiten.

Wat zoeken wij?

Wij zoeken een enthousiaste begeleider die in groepsverband of één op één setting samen met verschillende therapeuten kinderen verder begeleiden in hun ontwikkeling.

Je kunt aan de slag als: Activiteitenbegeleider (MBO 1-2), Pedagogisch Medewerker (MBO 3-4), Pedagogisch (ambulant) Begeleider (HBO), of Pedagogisch Specialist (WO).

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een relevante MBO, HBO of WO diploma.
 • Je hebt kennis van methodieken en motiveren tot gedragsverandering.
 • Je bent enthousiast en werkt graag met verschillende type kinderen gericht op ontwikkeling.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling voor de duur van een jaar, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.
 • Een aanstelling waarbij de uren in overleg kunnen worden overeengekomen tussen de 8 en 36 uur per week. Bij Nova gaat alles in overleg, wij denken mee en wij kijken graag naar de mogelijkheden.
 • Het is ook mogelijk om het groepswerk te combineren met ambulante begeleiding op school of de thuissituatie.
 • Leerzame studiedagen en (bij)scholing.
 • Warme werksfeer.
 • Regelmatige werkweek.
 • Maandelijkse intervisie van een gecertificeerd GZ-psycholoog.
 • Je wordt aangesteld volgens CAO Gehandicaptenzorg
 • Een eindejaarsuitkering conform CAO Gehandicaptenzorg.