INVALKRACHT PEDAGOGISCH MEDEWERKER / BEGELEIDER

locatie: Amsterdam & Landsmeer

 

Bied jij graag zinvolle begeleiding en behandeling aan kinderen en/of jongeren met diverse problematiek binnen een kleinschalige organisatie? Weet jij zorg op maat te bieden om een ieder zich te laten ontwikkelen en mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen en/of jongeren te laten benutten? Ben je flexibel inzetbaar op verschillende behandelgroepen? Dan is deze vacature echt iets voor jou!

Over Nova

Nova Kind-Jeugdcentrum is een behandelcentrum voor alle kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, met én zonder beperking. Nova bestaat uit vier dagcentra, ambulant team en naschoolse opvang. Wij helpen kinderen, jongeren en hun betrokkenen te groeien in hun eigen tempo. Nova geeft alle kinderen en jongeren de ruimte en aandacht om zich te ontwikkelen en mee te doen! Het centrum biedt een speelse, uitdagende en stimulerende omgeving, waarbinnen kinderen en jongeren zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.

De dagbehandeling is vijf dagen per week van 8.30 uur tot 15.30 uur open. Nova biedt zorg op maat en werkt daarom samen met verschillende gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen), een (kinder)fysiotherapeut, muziektherapeut, ergotherapeut, SI-therapeut, logopediste, ontwikkelingstherapeut, speltherapeuten en RBT – trainers. De kinderen en jongeren kunnen begeleiding ontvangen in groepsverband of in één op één setting. Voor elk kind wordt een individueel zorgplan opgesteld. Het team kijkt samen met de ouder/verzorger(s) op welke manier het kind het beste kan ontwikkelen en wat het kind nodig heeft. Er kan gebruik worden gemaakt van ons eigen vervoer. De kinderen/jongeren kunnen door onze ervaren chauffeur thuis worden opgehaald en na de dagopvang weer naar huis worden gebracht.

De naschoolse opvang vindt plaats van maandag tot en met vrijdag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Bij de naschoolse behandeling en begeleiding van Nova wordt extra aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de kinderen, het stimuleren van sociaal gedrag en/of het werken aan zelfredzaamheid. Bij de naschoolse opvang kunnen de kinderen en jongeren begeleiding ontvangen in groepsverband of in één op één setting. De kinderen en jongeren worden op allerlei manieren geactiveerd , zoals door muziek maken, sport, samen spelen, knutselen en koken.

Locaties Amsterdam
Groep Pluto
Op locatie Kruitberg bevindt zich groep Pluto. Op groep Pluto zitten kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 10 jaar die zowel verbaal als non verbaal zijn, vaak gecombineerd met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking veelal gecombineerd met spraak – taalproblematiek, gedragsproblemen en/of autisme. Omdat Pluto uit vier ruimtes bestaat, worden de kinderen opgedeeld in vier groepen, waarbij onder andere gekeken wordt naar welke kinderen het beste bij elkaar passen. Op locatie Kruitberg bevindt zich ook een grote tuin, waar de kinderen dagelijks spelen. Er wordt gewerkt volgens een vast dagprogramma.

Groep Mars
Op Locatie Groeneveen bevindt zich groep Mars. Op deze groep is plek voor jongeren van 10 tot en met 23 jaar. Groep Mars heeft drie ruimtes: een algemene ruimte ( waar wordt gegeten en gespeeld), een snoezelruimte en een werkruimte waar gewerkt wordt aan de doelen. Naast een keuken waar de tieners kunnen helpen met afwassen en soms koken, is er een grote tuin met een trampoline en schommel. Er wordt gewerkt volgens dagprogramma met werkmomenten en vrije momenten.

Groep Jupiter
Op de locatie Groeneveen bevindt zich groep Jupiter. Op deze groep is plek voor jongeren van 10 tot en met 23 jaar, met de focus op schooluitvallers. Groep Jupiter heeft twee verdiepingen. De onderste verdieping bestaat uit een grote werk/leefruimte met toegang tot een kleine tuin. Hier is ook een rustruimte aanwezig voor de jongeren op zich terug te trekken. De bovenste verdieping bestaat uit een algemene leefruimte met grote keuken.

Voor iedere jongere wordt een zorgplan op maat gemaakt waar gericht wordt gewerkt aan doelen. Denk hierbij aan doelen gericht op schoolse vaardigheden ( zoals het maken van huiswerk, sollicitaties, zoeken van een stageplek) als ook emotieregulatie ( hoe om te gaan met stress en spanning). Ook worden en op groep Jupiter groepstrainingen aangeboden gericht op het vergroten van de weerbaarheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.Er wordt gewerkt volgens dagprogramma in zowel groepsverband als op individueel niveau.

Locatie Landsmeer
Groep Zon
Op groep Zon is plek voor kinderen en jongeren g tussen de 8 en 21 jaar met verschillende problematiek met co morbiditeit. Op Groep Zon worden met name kinderen en jongeren begeleidt die non-verbaal of anders verbaal zijn. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking veelal gecombineerd met spraak – taalproblematiek, gedragsproblemen en/of autisme. Op groep Zon wordt er gewerkt volgens een dagprogramma en wordt er dagelijks doelgericht gewerkt. Op groep Zon is er veel beweegruimte, een snoezelruimte, ballenbak en een eigen beweegruimte aanwezig.

1 op 1 begeleiding
Binnen locatie Landsmeer bieden wij 5 aparte ruimtes aan, waar wij kinderen/tieners individuele begeleiding kunnen bieden. De kinderen/tieners hebben zeer diverse problematiek, zowel verbaal als non verbaal. Elk kind heeft zijn eigen behandelruimte en rustruimte en er wordt gewerkt met een vast dagprogramma. Naar behoefte van de kinderen/tieners wordt er soms samengewerkt met groep Zon. Er is een eigen beweegruimte aanwezig met een trampoline, schommel en ballenbak.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling voor de duur van een jaar, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.
 • Een flexibele aanstelling waarbij de uren in overleg kunnen worden overeengekomen tussen de 8 en 36 uur per week. Bij Nova gaat alles in overleg, wij denken mee en wij kijken graag naar de mogelijkheden.
 • Leerzame studiedagen en (bij)scholing.
 • Warme werksfeer.
 • Regelmatige werkweek.
 • Maandelijkse intervisie van een gecertificeerd GZ-psycholoog.
 • Je wordt aangesteld volgens CAO Gehandicaptenzorg.
 • Een eindejaarsuitkering conform CAO Gehandicaptenzorg.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een relevante MBO of HBO diploma.
 • Je hebt kennis van methodieken en motiveren tot gedragsverandering.
 • Je bent enthousiast en werkt graag met verschillende type kinderen / jongeren gericht op ontwikkeling.
 • Ervaring met de doelgroep is een pré.
 • Je bent flexibel inzetbaar.