GEDRAGSWETENSCHAPPER AMBULANT

locatie: Amsterdam, Zaandam, Utrecht en omstreken

Heb je ervaring in het ambulante werkveld? En ben jij op zoek naar die uitdagende baan waar geen enkele dag hetzelfde is? Dan is deze vacature echt iets voor jou!

Wij zoeken een gedragswetenschapper voor het ambulante werkveld. Nova heeft een specialistisch ambulant team dat de kinderen, jongeren en ouders buiten Nova begeleidt, coacht en/of behandelt. Individuele begeleiding kan in de thuissituatie maar ook op locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld op school, een peuterspeelzaal of bij andere instanties. Op deze manier kan de begeleiding integreren in een opvang of onderwijs.

Over Nova
Nova Kind-Jeugdcentrum is een centrum voor alle kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, met én zonder beperking. Nova bestaat uit vier dagcentra, ambulant team en naschoolse opvang. Wij helpen kinderen, jongeren en hun betrokkenen te groeien in hun eigen tempo. Nova geeft alle kinderen en jongeren de ruimte en aandacht om zich te ontwikkelen en mee te doen! Het centrum biedt een speelse, uitdagende en stimulerende omgeving, waarbinnen kinderen en jongeren zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.

Meer informatie over Nova vind je op www.novacentrum.nl

Ambulante begeleiding / behandeling
De ambulante begeleiding/behandeling kan kindgericht zijn met als doel het aanleren van vaardigheden, of oudergericht zijn met als doel ondersteunen en adviseren. Ook kan de begeleiding gericht zijn op andere betrokkenen, zoals andere familieleden of een leerkracht. De ambulante hulpverleners werken goed samen met de betrokkenen zodat er op één lijn gewerkt kan worden en het voor alle betrokkenen helder is wat voor het kind, de jongere en ouders nodig is om optimaal te ontwikkelen. Er wordt samen een zorgplan opgesteld met concrete doelen. De ambulante hulpverleners zetten verschillende tools in om zo goed mogelijk te begeleiden, coachen, ondersteunen en adviseren. Voor sommige kinderen is zelfstandig of in groepsverband les ontvangen en verwerken (nog) niet mogelijk en kan schaduw begeleiding ingezet worden. Het doel van de schaduw begeleiding is dat de leerling uiteindelijk zelfstandig kan profiteren van onderwijs.

Ouderbegeleiding / Opvoedondersteuning
Er kan ondersteuning, training, coaching en advies worden geven aan betrokkenen met opvoedingsvragen. Het doel is om het systeem handvatten te bieden en het inzicht te vergroten in de omgang met de kinderen en jongeren. Opvoedingsondersteuning bestaat uit het geven van informatie, steun en praktische coaching met betrekking tot het opvoeden en opgroeien van kinderen. Op maat wil zeggen: toegespitst op de persoonlijke situatie op dit moment. Er is niet één manier om een perfecte opvoeder te zijn, maar er zijn wel duizend manieren om een goede opvoeder te zijn. Opvoedingsondersteuning heeft als doel om de ouderlijke opvoedvaardigheden te verbeteren, opvoedcompetenties te vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat te bevorderen en/of het sociale netwerk te versterken.

Het werkgebied is Amsterdam, Zaandam, Utrecht en omstreken.

Trainingen naast ambulante begeleiding
Verschillende trainingen kunnen zowel in groepsverband als individueel worden gegeven. Denk hierbij aan: sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining, zelfbeeldtraining, boosheid- en emotieregulatie training, ABA/RBT training en Psycho-Educatie.

Taken van een gedragswetenschapper bij Nova
Samen met de zorgcoördinator ambulant en een collega gedragswetenschapper vorm je een team die de groep aanstuurt.
– Je adviseert en begeleidt het team en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van het behandelplan. Je bent verantwoordelijk voor een ambulante caseload. De caseload verdeel je samen met één andere gedragswetenschapper in afstemming met je interesse en expertise en werkgebied.
– Je ondersteunt de pedagogisch medewerkers/ begeleiders/specialisten bij de begeleiding, coaching en/of behandeling van de cliënten. Je neemt deel aan de maandelijkse ambulante overleggen.
– Je voert intakes en/of observaties uit om te onderzoeken of cliënten passen binnen Nova.
– Je geeft in samenwerking met de zorgcoördinator rondleidingen aan ouders en/of zorginstanties.
– Je bent maandelijks contact met de ambulant hulpverleners om mee te denken in de casuïstiek en advies te geven
– Je hebt tweemaandelijks overleg met de andere gedragswetenschappers.

– Je hebt maandelijks overleg met betrokken therapeuten (fysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut, logopediste).

Wat vragen wij?
– Je hebt een WO-opleiding afgerond richting orthopedagogiek of psychologie;

– Je bent SKJ-geregistreerd;
– Je kan professioneel inspelen op bijzondere of intensieve ondersteuningsvragen;
– Je onderhoudt een cyclus in evaluatie en bijstelling van gemaakte afspraken;
– Je voert zelfstandig intake/voortgang/zorgplan gesprekken;
– Je bent een teamplayer en bent goed in mensen aansturen;
– Je kan goed overzicht houden en snel schakelen.


Wat bieden wij?
– Leerzame studiedagen en (bij)scholing.

– Een warme werksfeer.
– Een regelmatige werkweek (ma-vrij).
– Maandelijks begeleid werkoverleg.
– Maandelijkse intervisie van een gecertificeerd GZ-psycholoog.
– Jaarlijks teamdag en/of teamuitje.
– Een aanstelling waarbij de uren en dagen in overleg kunnen worden overeengekomen.
– Je wordt aangesteld volgens CAO Gehandicaptenzorg.
– Een eindejaarsuitkering conform CAO Gehandicaptenzorg.


Soort dienstverband
: Fulltime, Parttime, Vaste baan

Parttime uren: 24 – 36 per week

Rooster:
– Flexibele werkuren
– Ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
– Flexibele werkuren
– Pensioen
– Reiskostenvergoeding

Soorten aanvullende vergoedingen:
– 13e maand
– Vakantiegeld

Werklocatie: Fysiek

Deadline sollicitaties: 15-08-2023

Verwachte startdatum: 01-09-2023