Zelfstandige ambulant begeleider, kindercoach of opvoedondersteuner

Werkgebied is Amsterdam, Zaandam, Utrecht en omstreken

Ben jij op zoek naar die uitdagende baan waar geen enkele dag hetzelfde is? Dan is deze vacature echt iets voor jou!
 

Over Nova
Nova is een gespecialiseerd centrum voor alle kinderen, jongeren, ouders en betrokkenen die hulp nodig hebben, met én zonder beperking. Wij helpen kinderen, jongeren en hun omgeving te groeien in hun eigen tempo. Samen doelgericht naar de toekomst kijken, daar staat Nova voor.

Nova biedt dagbehandeling, naschoolse behandeling en ambulante begeleiding aan kinderen met een comorbide beperking tussen de 2 en 23 jaar met verschillende problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen en jongeren met een ontwikkelings-, spraak- en taalachterstand, hechting-, trauma- en gedragsproblematiek, LVB, ASS en ADHD.

Ambulante begeleiding
Nova heeft een specialistisch ambulant team dat de kinderen, jongeren en ouders buiten Nova begeleidt, coacht en/of behandelt. Individuele begeleiding kan in de thuissituatie maar ook op locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld op school, een peuterspeelzaal of bij andere instanties. Op deze manier kan de begeleiding integreren in een opvang of onderwijs.

De ambulante begeleiding kan kindgericht zijn met als doel het aanleren van vaardigheden, of oudergericht zijn met als doel ondersteunen en adviseren. Ook kan de begeleiding gericht zijn op andere betrokkenen, zoals andere familieleden of een leerkracht. De ambulante begeleider werkt goed samen met de betrokkenen zodat er op één lijn gewerkt kan worden en het voor alle betrokkenen helder is wat voor het kind, de jongere en ouders nodig is om optimaal te ontwikkelen. Er wordt samen een zorgplan opgesteld met concrete doelen. De ambulante hulpverleners zetten verschillende tools in om zo goed mogelijk te begeleiden, coachen, ondersteunen en adviseren.

Voor sommige kinderen is zelfstandig of in groepsverband les ontvangen en verwerken (nog) niet mogelijk. Het doel van de schaduw begeleiding is dat de leerling uiteindelijk zelfstandig kan profiteren van onderwijs. Nova biedt schaduw begeleiding op scholen en peuterspeelzalen.

Ouderbegeleiding / Opvoedondersteuning
Er kan ondersteuning, training, coaching en advies worden geven aan betrokkenen met opvoedingsvragen. Het doel is om het systeem handvatten te bieden en het inzicht te vergroten in de omgang met de kinderen en jongeren. Opvoedingsondersteuning bestaat uit het geven van informatie, steun en praktische coaching met betrekking tot het opvoeden en opgroeien van kinderen. Op maat wil zeggen: toegespitst op de persoonlijke situatie op dit moment. Er is niet één manier om een perfecte opvoeder te zijn, maar er zijn wel duizend manieren om een goede opvoeder te zijn. Opvoedingsondersteuning heeft als doel om de ouderlijke opvoedvaardigheden te verbeteren, opvoedcompetenties te vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat te bevorderen en/of het sociale netwerk te versterken.

Trainingen naast ambulante begeleiding
Verschillende trainingen kunnen zowel in groepsverband als individueel worden gegeven. Denk hierbij aan: sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining, zelfbeeldtraining, boosheid- en emotieregulatie training, ABA/RBT training en Psycho-Educatie.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een relevante MBO, HBO of WO diploma
 • Je hebt kennis van methodieken en motiveren tot gedragsverandering.
 • Je bent enthousiast en werkt graag met verschillende type kinderen / jongeren gericht op ontwikkeling.
 • Je bent sociaal vaardig en moet zelfstandig kunnen werken.
 • Je bent flexibel en hebt het vermogen om problemen op te lossen vanuit verschillende invalshoeken.
 • SKJ of BIG registratie of bereid zijn je te registreren is een pré.
 • Een rijbewijs en een auto tot je beschikking is een pré.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling voor de duur van een jaar, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.
 • Een aanstelling waarbij de uren in overleg kunnen worden overeengekomen tussen de 16 en 36 uur per week. Bij Nova gaat alles in overleg, wij denken mee en wij kijken graag naar de mogelijkheden.
 • Een zelfstandige functie met een grote mate van vrijheid.
 • Leerzame studiedagen en (bij)scholing.
 • Eigen telefoon en laptop.
 • Een enthousiast team en een warme werksfeer.
 • Regelmatige werkweek.
 • Een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg.
 • Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering conform CAO Gehandicaptenzorg.