Aanmelden

Team Nova

Nova Kind-Jeugdcentrum is opgericht en ontwikkeld door Rowan, Lester en Amber Bijeman, twee zussen en een broer die gedreven, innovatief, liefdevol, fris en gemotiveerd in de zorg staan. Werkend voor verschillende werkgevers en doelgroepen ontstond de behoefte om een positieve en liefdevolle omgeving te creëren waarin persoonlijke ontwikkeling van kind, ouder/verzorger(s) en de hulpverleners centraal staan.

Raad van Bestuur

Rowan Bijeman

Rowan (orthopedagoog) is sociaal, optimistisch en geniet van kinderen om haar heen. Rowan beschikt over een grote dosis creatief oplossingsvermogen. Met haar vindingrijke manier van handelen gaat zij geen uitdaging uit de weg.

Lester Bijeman

Lester (gezondheidspsycholoog) heeft met zijn kritische en overkoepelende blik al snel door
hoe het zit. Door zijn positiviteit, rustige basishouding en striktheid voelen kinderen en jongeren zich al snel op hun gemak bij hem.

Amber Bijeman

Amber (pedagogisch specialist) is vlot en energiek en in staat om in chaotische situaties de rust terug te keren. Zij gaat een uitdaging niet uit de weg en ziet in elke omstandigheid een oplossing.

Team Nova

Amber Agterberg

Amber Agterberg (toegepast psycholoog) heeft zich onder andere gespecialiseerd in het gezinswerk. Een goede pedagogische relatie staat centraal en met haar ambitieuze,
positieve en betrokken houding weet ze gestelde doelen te halen.

Esther van Elten

Esther (gedragswetenschapper) is bijzonder geduldig, kritisch en heeft een rustig karakter. Structuur is haar kenmerk die zij vanuit haar zorgzaamheid, kennis en vriendelijkheid waarborgt. Kinderen kunnen bij haar het beste uit henzelf halen.

Suzanne Roest

Suzanne (orthopedagoog) is positief ingesteld en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Met haar creativiteit, positiviteit en vertrouwen gaat zij aan het werk met kinderen. Met haar doortastende aanpak weet Suzanne hoe zij kinderen verder kan helpen in ontwikkeling.

Joke Mulder

Joke (sociaal pedagogisch hulpverlener) legt van nature makkelijk contact, met zowel
kinderen als ouders. Door middel van haar positieve energie, doorzettingsvermogen en geduld stimuleert Joke de kinderen tot optimale ontwikkeling.

Corrie Bakker

Corrie (pedagogisch hulpverlener) is een zorgmens in hart en nieren. Naast haar werkzaamheden als backoffice ondersteunt zij ouders en verzorgers. Vanuit haar maatschappelijk achtergrond weet ze precies wat nodig is om de ouders verder te helpen.

Lyotte Lammers

Lyotte (orthopedagoog-generalist) is kritisch, flexibel en spontaan. Zij is altijd op zoek naar oorzaken achter het gedrag om zo kinderen en ouders verder te helpen. Naast diagnostiek
biedt zij verschillende behandelingen, zoals traumabehandeling, aan.

Mieke Smit

Mieke (sociaal pedagogisch medewerker) zet graag haar creativiteit en passie in om met de
kinderen aan de slag te gaan. Door samen met het kind (schoolse) activiteiten en werkmomenten te ondernemen werkt zij op een ontwikkelingsgerichte manier aan de
gestelde doelen.

Michael Directie

Michael (chauffeur) weet alle kinderen met zijn geduld en humor op hun gemak te laten voelen. Hij maakt elke rit fijn en voorspelbaar waardoor zijn band met de kinderen vertrouwd en hecht is. Hij doet regelmatig wat extra’s waar de kinderen ontzettend blij van worden.

Kuno Boonstra

Kuno (muziektherapeut) is geduldig en lief. Door middel van het maken van muziek legt hij contact en helpt hij de kinderen verder in hun ontwikkeling. Allemaal op maat uitgewerkt per kind. Plezier, samenwerken en positiviteit staan tijdens zijn sessies centraal.

Marieke Siers

Marieke (orthopedagoog in opleiding) is enthousiast, geduldig en positief. Ze benaderd situaties met een open blik. Marieke benut haar coachende vaardigheden door aan de relatie te werken op een open, vertrouwde en speelse manier.

Femke Nagtegaal

Femke (orthopedagoog in opleiding) is een sociale, initiatiefrijke meid die een rustige en geduldige benadering heeft naar de kinderen toe. Zij is creatief in het bedenken van oplossingen en heeft een open, nieuwsgierige houding.

Diego de Jong

Diego (pedagogisch medewerker) is energiek, enthousiast en sportief. Door zijn rustige en open aanpak stimuleert hij de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Diego is creatief in het bedenken van oplossingen en neemt een onderzoekende en leergierige houding aan.

Ollie Bruyn

Ollie (pedagogisch medewerker) heeft een rustige, open en geduldige benadering richting de kinderen. Hij richt zich voornamelijk op de invulling van activiteiten, bijvoorbeeld van de
naschoolse opvang. Hierin brengt hij afwisseling, energie en structuur aan.

Janiek Nijhuis

Janiek (pedagogisch ambulant begeleider) is energiek, open en zet kinderen graag in hun eigen kracht. Zij luistert naar de wensen van ouders en kijkt vanuit het perspectief van het kind om op deze manier de begeleiding te bieden die nodig en gewenst is.

Sanne Tol

Sanne (pedagogisch medewerker) is een innemende en rustige meid die haar passie heeft gevonden in het werken met kinderen. Ze gaat geen uitdaging uit de weg en door haar positieve en duidelijke benadering stelt ze de kinderen in hun eigen kracht.

Monique

Monique (pedagogisch medewerker) is geduldig, duidelijk en enthousiast. Ze ondersteunt kinderen graag door middel van haar structurele en duidelijke aanpak. Op een leuke, positieve en speelse manier leert zij de kinderen om te gaan met grenzen en beloningen.

Gidion
Gidion (pedagogisch en ambulant begeleider) ziet wat een persoon nodig heeft. Zijn kracht ligt in het aandragen van nieuwe mogelijkheden om de ontwikkelingen te stimuleren. Door zijn rustige, betrouwbare en duidelijke houding weet hij een kind of volwassenen een gevoel van veiligheid te bieden. 
Manon

Manon (sociaal pedagogisch hulpverlener) is rustig, duidelijk en heeft een geduldige benadering. Manon biedt een veilige leeromgeving aan, waarbij het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Tijdens haar werk is ze creatief en kijkt ze graag naar nieuwe mogelijkheden.

Indri

Indri (pedagogisch hulpverlener) straalt rust, positiviteit en kalmte uit. Zij werkt vanuit liefde voor de doelgroep en speelt in op het potentieel van de cliënten. Zij haalt hier haar inspiratie uit en streeft hierbij naar zelfontwikkeling.

Auke

Auke (pedagogisch medewerker)  zet zich met name in voor een positieve ontwikkeling voor jonge kinderen. Met een frisse blik, enthousiasme en duidelijkheid leert Auke de kinderen vaardigheden aan. Door haar manier van contact leggen, voelen kinderen zich op hun gemak en wordt er op een speelse manier aan hun doelen gewerkt.

Rob

Rob (chauffeur) vervoert kinderen met veel passie, liefde en geduld. Rob benadert kinderen op een oprechte en kalme manier, waardoor snel een vertrouwensband ontstaat. Ook in de bus werkt Rob vanuit zijn relatie en band met de kinderen aan de doelen en hij weet precies welke begeleidingsstijl hij dient toe te passen. 

Chico

Chico (pedagogisch medewerker i.o.) loopt voor zijn tweede jaar stage bij Nova en is echt een meerwaarde voor het team.  Samen met de kinderen werkt hij graag op een speelse, sportieve en creatieve manier aan doelen waardoor hij aansluit bij de interesses en belevingswereld van de kinderen. 

Lieke

Lieke (pedagogisch ambulant hulpverlener) is een  open en zorgzame begeleider. Lieke hecht veel waarde aan een positieve benadering en straalt dit ook uit. Door aan te sluiten bij de fantasie- en belevingswereld van kinderen ontstaat een natuurlijke structuur waar kinderen in mee gaan.

Raad van Toezicht

Esther van der Meulen

Esther van der Meulen is een ervaren senior adviseur, GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Met een kritische blik, passie en gedrevenheid levert Esther een bijdrage aan de juiste kwaliteit en inzet van zorg binnen verschillende organisaties.

Koos Mink

Koos Mink is bedrijfseconoom, accountant en psychosociaal therapeut van beroep. Koos geeft counseling & coaching aan ondernemers, directeuren en leidinggevenden.  Hij is van meerdere stichtingen lid geweest van de raad van toezicht.

Alan Lotman

Alan Lotman is een ondernemende interim leider en adviseur met ervaring in de (jeugd)zorg, beveiliging en het speciaal onderwijs. Hij brengt rust en structuur, altijd met oog voor de grote lijnen. Alan is creatief in het vinden van de juiste oplossing.

Inez Teunissen

Inez Teunissen heeft een master international business. Zij heeft diverse functies bekleed in management, innovatie en startups. Waarbij strategie en marketing de grote pijlers zijn. Ze is veranderingsgericht, vernieuwend, resultaatgericht en een teamspeler.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google